HOVDYNAMIK

 
Stift beslag easywalker
Den nedre del af hestens ben er udrustet med hængselsled som kun i begrænset omfang tillader sidebevægelser. For at beskytte de højereliggende led, sener og bånd er det hovens opgave med dens ledlignende mekansime at kompensere for undergrundens ujævnheder.